Prijava

B
og starih biblijskih Spisa objavljuje da je On jedini koji zaista može da prorekne budućnost. Ta jedinstvena vrlina poznavanja i otkrivanja onoga „što se još nije dogodilo“ može se lako staviti na probu izučavanjem biblijskih proročanstava. Sa više od hiljadu jasnih proročanstava i jednom trećinom Biblije posvećenom proročanstvima, možete prihvatiti Božji izazov i ispitati da li je On stvaran i može li zaista tačno da predvidi budućnost.Priličan broj veoma uglednih ljudi u toku cele istorije pokazivao je iskrenu zainteresovanost za biblijska proročanstva. Neki su donosili i pozitivne odluke zato što su verovali u Božja proročanstva; drugi su otvoreno pokušavali da prkose proročanstvima.


Car Kir, prvi veliki persijski monarh, zapovedio je da se ponovo sazida jevrejski hram kao rezultat proročanstava sadržanih u knjigama proroka Danila, Isaije i Jeremije. Aleksandar Veliki je poštedeo grad Jerusalim razaranja i ušao da se pomoli u njegovom hramu, pošto su mu bila pokazana proročanstva u Danilovoj proročkoj knjizi.

Dve proročke knjige koje ćete se najiscrpnije istraživati u toku ovog tečaja su Knjiga proroka Danila i Otkrivenje. Knjiga proroka Danila sadrži proročanstva koja su bila sakrivena, odnosno čije značenje je čuvano u tajnosti, sve do „pošljednjeg vremena“ (Danilo 12,4).

Otkrivenje ili „apokalipsa“ dolazi od grčke reči „apokalupto“ koja znači „otkriti tajnu“. Upravo ova knjiga razotkriva tajne iz Knjige proroka Danila, ali otkriva i značenje novijih proročanstava koja govore o našem današnjem vremenu.

Iako je proročanstvo uvek bilo važno, posebno je sada vreme da čitamo i razumemo tajne koje ono sadrži.

 

Registrujte se...