Video

Tajne Biblije

je dokumentarna serija koja traga za razumevanjem istine koja se nalazi u pozadini brojnih biblijskih tema.Zaboravljeni sanPre 2500 godina vavilonski car sanjao je san. Rečeno mu je da taj san otkriva istoriju planete Zemlje od tog vremena do danas. Da li je to tačno? Da bismo to otkrili potrebno je da istražimo Knjigu proroka Danila.


Poreklo zlaLjudi vekovima tragaju za odgovorom na pitanja: “Ako postoji Bog, zašto postoje smrt i patnja?”, “Ako je Bog svemoćan, zašto ne reši problem zla?” U ovoj epizodi potražićemo odgovore na ova pitanja.


Neverovatna proročanstvaOko 30 procenata Biblije čine proročanstva. U Starom zavetu postoji preko 300 proročanstava koja otkrivaju život i karakter budućeg Mesije i ona su ujedno i test koji On mora proći. Da li je Isus prošao ovaj test?


Kovčeg zavetaŠta se dogodilo sa Kovčegom zaveta? Šta je činilo ovaj zlatni kovčeg svetim? Da li je Božji zakon relevantan za vreme u kojem živimo? Zašto je Antihrist zainteresovan za ono što se nalazilo u ovom kovčegu?


Razotkrivanje AntihristaU Svetom pismu se spominju sile nazvane Mali rog, Zver i Antihrist. Ko su ove sile i kakva je njihova uloga u biblijskim proročanstvima? Otkrijte karakteristike ovih sila i njihovo delovanje u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.


Antihristov amandmanJedna od karakteristika Antihrista je da će pokušati da promeni “vremena i zakone.” Istražite biblijska proročanstva koja govore o Antihristu i otkrijte istinu koja se zataškava vekovima.


Smrt, bliska smrt i život posle smrtiVeliko pitanje filozofije i celokupnog ljudskog života mora biti pitanje smrti. Svaka kultura, svaka osoba, svaka porodica se borila sa smrću. Šta je to? Šta to znači? Postoji li život posle smrti?